grass field
BioFermat
Biofermat - kas tai?
Biofermat produktai yra skirti efektyvesniam dujų išgavimui biodujų jėgainėse.
Biofermat - kokia nauda?
  • Žymiai pagerėja dujų gavyba.
  • Aktyvesnė mikrobiologija.
  • Vienodesnė fermentacija.
  • Sieros vandenilis dujose žymiai sumažėja.
  • Nėra amoniako dujose.
  • Švaresnės išmetamos dujos.
  • Aliejų keitimo intervalai padidėja.
  • Augalai geriau pasiekia sierą ir azotą subtrate.